Apokalupto, 
2020, Studio view at Fiminco Foundation © Martin Argyroglo
Apokalupto, 
2020, Studio view at Fiminco Foundation © Martin Argyroglo
Apokalupto, 
2020, Detail‚ unbaked clay‚ 30 x 40 x 10 cm
Apokalupto, 
2020, Detail‚ light concrete‚ 30 x 10 x 10 cm © Martin Argyroglo
Apokalupto, 
2020, Detail‚ variable dimensions‚ © Martin Argyroglo
Apokalupto, 
2020, Detail‚ photo-engraving‚ 120 x 140 cm
Apokalupto, 
2020, Detail‚ ink on paper‚ 40 x 90 cm
Apokalupto, 
2020, Detail‚ graphite‚ 5 x 10 x 30 cm